İNOVASYON

Yenilikçi çözümleri geliştirmeye rehberlik eden itici güçler, yeni ürünleri gerçekleştirmek için gereken prosesler ve faaliyetlerin oluşturulmasıyla bu yeni ürünlerin çalışılmasını içerir. Üretim süreçlerinin dijital hale getirilmesi ve her zaman daha fazla mekanik, elektronik ve dijital unsurları bir araya getiren bileşenlerin karşılıklı bağlantısı, Camozzi Grubunun bütün ana hedeflerinden birini temsil etmektedir.
Prosesler ve faaliyetler evrimin en ileri düzeyindeki teknolojiler ve platformları kullanan tek bir altyapı tarafından yönetilmektedir.
MES konusunda SAP ve her türlü bulut bilişim sistemleri konusunda Microsoft ile kurulan ortaklık sayesinde bilgiler tüm Grupta bütünleşik şekilde işlenebilmektedir.
Camozzi Grubu; ANSYS, COMSOL,MODELICA, CATIA ve CREO PTC gibi tasarım ve simülasyon konusunda en çok evrim geçirmiş yazılımlarla çalışmaktadır.
Piyasada mevcut olan en iyi yazılım çözümleri ile makine parkını durmaksızın yenilemeye yönelik yatırımlar Camozzi Grubunun tüm girişimlerinin vazgeçilmez temel stratejisini oluşturmaktadır.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Mechatronic Application Research Center (MARC - Mekatronik Uygulama Araştırma Merkezi), Grup içi veya dışı çeşitli şirketlerin Araştırma ve İnovasyon faaliyetlerini yardım ve teşvik sağlayan, Camozzi Grubunun stratejik şirketidir. MARC, teknolojik gözlem ve ortaya çıkan fırsatların ön teknik/ekonomik değerlendirmesine yönelik faaliyetleri gerçekleştirerek, Camozzi Group'un endüstriyel sektörlerine uygulanabilecek yeni teknolojileri ve yeni iş fırsatlarını analiz eder. Grup açısından ilgi çekebilecek ortaya çıkan yeni teknolojilerin ve yeni endüstriyel süreçlerin izlenmesi, gelişmekte olan ülkelere kıyasla teknolojik farkı korumak açısından zorunluluktur.
EŞGÜDÜMLÜ İNOVASYON
Orta ve uzun vadeli teknolojik gelişim hedefleri, sonradan yapısal projeler ve ayrıntılı bir planlamaya dönüştürülür.
YAPILANDIRILMIŞ ARAŞTIRMA
MARC, edinilen becerileri Grup içine aktararak, önde gelen Ulusal ve Uluslararası Üniversiteler ve Araştırma Merkezileriyle sıkı işbirliğine gider.
SONUÇLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ
Yenilikçi fikirleri piyasada değer gören ürün ve hizmetlere dönüştürebilme kapasitesi: Ancak kendi yapabilme bilgisini ve rekabet üstünlüğünü dolandırıcılık ve istismara karşı korumak için kendi keşiflerini yasal olarak koruması gerekmektedir.